Titulní stránka
2018-12-11Vítězná hospoda 28. kola!
Asi stárnu, mám pocit, že doplnit na náš web hospody každého nového kola, je čím dál časově upachtěnější a náročnější mise. Nicméně sláva, povedlo se a my opět víme kdo je vítězem kola kolekula. No a je to nádherná a impozantní pivovarnická SPOJOVNA. Hospodě a navrhovateli Pepínovi gratulujeme a valíme dál. V tom dalším roce 2019 totiž rozjedeme kola kola 29. Takže si rovnou můžeme popřát Šťastný a pivní Nový rok!
2018-05-30Vítězná hospoda 27. kola!
Tak je to opět tady a my víme kdo vyhrál v tomto časově náročném kole. Ano, je to XL RESTAURANT na dalekém Chodově. Hospodě a navrhovateli Zelínkovi tímto gratulujeme k vítězství a nám neúspěšným nezbývá, než se ponořit do hlubin pražských hospod a vylovit z nich dalšího vítěze. Ale na to si počkáme až v kole 28., které vypukne a naplno exploduje v červnu 2018. Na nic nečekejme a na množství kilometrů a piva nehleďme. SKOL
2017-11-10Vítězná hospoda 26 kola!
Přes veškerou chaotičnost a náročnost v pivním prostoročasu roku 2017, který zacloumal www stránkami PiPi, se podařilo vyhodnotit vítěznou hospodu. Vítěznou hospodou kola 26. se stává hospoda NA HANSPAULCE. Hospodě a navrhovateli Zelínkovi gratulujeme a prohraným přejeme šťastnější volbu do dalšího kola 27. Po předání Diplomu tedy začínáme další periodickou misi, která nebude nijak jednodušší než mise předešlá. Ostatně tak už to v životě bývá, že čím déle něco trvá, tím více je organičnost trvajícího celku složitější, ačkoliv by člověk čekal, že tomu bude právě naopak. Kolo 27 tedy otevírám klasickým pokřikem "Střízlivý nás nedostanou", současně jsem si vědom, že čím jsme starší, tím více střízlivýme.


 

 

 

nezávislého kulturně poznávacího klubu Pijeme Pivo

 1. Název, působnost, sídlo
  1. Nezávislý, kulturně poznávací klub Pijeme Pivo (dále už jen PiPi) je samostatná, dobrovolná společenská organizace.
  2. Působnost klubu je na území České republiky neomezená, resp. ve všech hospodách České republiky, v nichž podávají pivo.
  3. PiPi má sídlo v Praze 4.
 2. Poslání klubu
  1. Poslání klubu PiPi je vysoce humánní. Klub PiPi si především klade za úkol důkladněji se seznamovat s krásným dědičstvím otců, jež nám, svým oddaným synům zanechali. Poněvadž se nelze soustředit na všechny aspekty onoho znamenitého dědičství, klub PiPi se zavázal jít příkladem alespoň v jediném - hospody. Jelikož slovo hospoda má původ ve slově Hospodin, nechť Hospodin toto dílo požehná.
  2. Formy práce lze rozdělit do dvou oblastí:
   1. Návštěva konkrétní vytipované hospody
   2. Hodnocení životně důležitých funkcí té které hospody
  3. PiPi nesmí spolupracovat se žádnou obdobně zaměřenou organizací nebo klubem, ledaže by mu to bylo ku prospěchu.
 3. Řízení organizace
  1. Nejvyšší orgán PiPi tvoří čtyři zakládající členové PiPi a to podle čísel průkazek: pan Roman Souček, pan Josef Navrátil, pan Adrian Hofer a pan Jozef Husovský. Nejvyšší orgán může být po souhlase všech čtyř členů rozšířen. PiPi nemá předsedu, a úlohy nejvyššího orgánu jsou spíše čestné a organizační, než-li mocenské, což vyplývá ze základního poslání klubu PiPi, jakožto nezávislého klubu.
 4. Členství v klubu
  1. Členem PiPi se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami klubu, chce se aktivně podílet na jejich konkrétním naplňování a je starší 18 let. Nejvyšší orgán PiPi může stanovit horní hranici počtu členů.
  2. Členem se stane každý, kdo projeví opravdový zájem o klub a hlavně jeho činnost, komu nedělá sebevětší problémy dvakrát měsíčně se utrhnout od rodiny, dětí, televízoru, myčky nádobí, od svého auta, motorky atd. a zajde s ostatními členy PiPi do vytipované hospody.
  3. Při vstupu do PiPi platí každý (i členové nejvyššího orgánu) symbolickou sumu 20,- Kč
  4. Tutéž sumu zaplatí každý, kdo se z nepochopitelných důvodů nezúčastní návštěvy hospody. Omluvit může jen smrt (starých) rodičů, manželky, dítěte, sebe sama, psa, kočky, povodňový stav 3. stupně, všeobecná mobilizace a podobné závažné stavy skutečnosti.
  5. Členství zaniká:
   1. Na vlastní žádost
   2. Zrušením průkazky
   3. Úmrtím člena
   4. Když se více jak 3x za sebou nezúčastní poznávacích akcí.
 5. Konkrétní organizace práce
  1. Klub navštíví dvě hospody za měsíc
  2. Návštěvu hospody zabezpečuje vždy jeden člen klubu (podle čísla na průkazce). Ten zabezpečuje místa na sezení buď reservací nebo jiným způsobem. Nesplnění úkolu je "trestáno" částkou 20,- Kč do kasy klubu PiPi.
  3. Když půjde o hospodu "na stojáka", může být v talónu připravená ještě jedna hospoda.
  4. Žádná hodnocená hospoda se nesmí navštívit dvakrát do roka.
  5. V hospodě se hodnotí interiér, kvalita piva, kvalita obsluhy (tedy nejenom tělesné oblinky), atmosféra a název hospody. Nejvyšší možné ocenění je *****, nejnižší *.
  6. Hospoda, jež za rok nasbírá nejvíce *, bude na konci hodnotícího období navštívena znova a člen klubu PiPi, jenž ji navrhl, bude mít pití zdarma.
  7. V každé hospodě je možné vyhlásit soutěž o největšího ochlastu.
  8. Výsledky budou zaznamenávány do prezenční listiny, která bude řádně zaarchivována a na žádost členů klubu kdykoliv poskytnuta k nahlédnutí.
 6. Finance
  Všechny peníze nasbírané pokutami a jinými vklady budou použity na:
  1. Přípravu průkazek
  2. Ceny pro vítěze
  3. Jiné nepředvídatelné výdaje
 7. Průkaz
  1. Každý řádný člen klubu PiPi musí mít svůj průkaz, který musí obsahovat:
   1. Oficiální název klubu
   2. Logo
   3. Číslo průkazu
   4. Jméno
   5. Foto s image před návštěvou hospody
   6. Podpis člena
   7. Podpis správce klubu Whosawski&RomanSo
   8. E-mailovou adresu
  2. Průkaz je nepřenosný a platný jenom s občanským průkazem.
  3. Při vstupu do hospody je každý člen povinen se tímto průkazem prokázat ostatním členům klubu. Kdo průkazku nemá, platí 10,- Kč pokutu.
  4. Ztrátu je vhodné co nejdříve ohlásit na kontaktních telefonních číslech. Za ztrátu se platí 10,- Kč.
 8. Zánik klubu
  1. PiPi nezaniká.
  2. PiPi klub je věčný neboť žízeň a touha po poznávání nových kulturních iobzorů a skutečností je nekonečná.

Kontaktní adresa:

PiPi
Praha 4
140 00
Česká republika
pijemepivo@seznam.cz
www.pipi-pipi.com

 

(c) PiPi & feet 2004 - počítadlo: - verze: 1.0